ลูกค้าของเรา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียน จำกัด

 • งานติดตั้งแอร์ตู้ 36,000 BTU
 • งานติดตั้งแอร์แขวนผนัง 30,000 BTU
 • งานเดินท่อเดรนพร้อมหุ้มฉวนติดตั้ง Aeroflix stand.

บริษัท เรเว่ ออร์โตโมทีฟ จำกัด

 • ติดตั้งเมนท์ไฟมาตราฐาน 32 แอมป์
 • สาย IEC53 VCT 3×6 sq.mm.
 • พร้อม Power plug สำหรับเครื่องจักร

บจก ไทยรวมสินพัฒนาอุตสหกรรม

 • ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

กองการเงินสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

งานเปลี่ยนแอร์ ลานจอดรถกรุงเทพมาหนคร กองการเงินสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า บ้านกลางเมือง- ราชพฤกษ์

 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง
 • ล้างแอร์ 4 ทิศทาง

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

 • ติดตั้ง สาย Lan UTP Cat6
 • ติดตั้งไฟปลั๊กกราวด์คู่ 220 V
 • ติดตั้งแก้ไขระบบไฟ